РЕГИОНАЛЕН ЕКСПЕРТНО-КОНСУЛТАНТСКИ И ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР "ЧИТАЛИЩА" - СИЛИСТРА

· 18 февруари. Село Айдемир, Община Силистра: „Да прогоним злото заедно“ – традиционен празник на кукерите и маските (община Силистра, кметство Айдемир, НЧ „Родолюбие 2006“). . 19-20 февруари - участие кукерски група „Каракуши“ от НЧ „Ведрина“ от кв. Попово, град Алфатар, в международния фестивал в с. Бранещи, Румъния · 22 февруари. ...

Преглед ⇒ | 11.01.2018

Общински съвет Ситово прие годишните програми на читалищата в общината за 2018 г., които са в изпълнение на чл. 26а, ал. 2 от Закона за народните читалища, въз основа на направените от читалищата в общината предложения за дейността им през 2018 г. и са съобразени с Общински план за развитие на Община Ситово през периода 2014-2020. Програмата подпомага годишн...

Преглед ⇒ | 08.01.2018

В навечерието на Нова година в салона на НЧ "Христо Смирненски" - село Ситово, бе проведен годишен концерт с участие на децата от клуб "Родинолюбие" с ръководител Атанаска Ченева, които представиха обичаите бразая, коледари и Сурвакари. Те пяха, благославяха и рецитираха стари коледарски песни от нашия регион. Участие взеха и всички само...

Преглед ⇒ | 04.01.2018

В Гарван къпят царя на коледарите - председателя на НЧ "Д. ЕИв. Полянов" - Веселин Неков. Събитието е навръх Ивановден - в 9 ч. е ритуалът в църквата, час по-късно край чешмата.

Преглед ⇒ | 04.01.2018

ИЗ "Прояви в община Силистра през м. януари 2018 г." 21.01., 10.00 ч., Народните читалища в Община Силистра „Бабинден” – пресъздаване на традиционния български обичай от народните читалища в селата Айдемир, Йорданово, Казимир, Сърпово, Иширково, Бабук, Българка, Смилец, Калипетрово, Срацимир и Сребърна ...

Преглед ⇒ | 04.01.2018

На 22 номври 2017 г. съставите на Читалище "Доростол-1870" поднесоха на силистренската публика празнична програма, посветена на Деня на християнското семейство и Деня на Толерантността.В Празничния концерт взеха участие Смесен хор "Седянка" с диригент Лидия Кулева, групите за стари градски песни - "Златна есен" с худ. ръководи...

Преглед ⇒ | 28.12.2017

В няколко населени места в област Силистра в нощта на Бъдни вечер срещу Коледа бе спазена традицията за коледуване по домовете от местни коледарски групи - в Силистра, Айдемир, Калипетрово, Бабук, Малък Преславец, Срацимир, Кайнарджа, Проф. Иширково, Смилец, Ветрен - с бразая, и др. В допълнение - бабукци откриха фестивала на коледарския ямболски буенек навр...

Преглед ⇒ | 28.12.2017

С ПОЖЕЛАНИЕ ЗА ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ И ЩАСТЛИВА НОВАТА 2018 ГОДИНА! РЕКИЦ „Читалища” – гр. Силистра Ст. експерт Мария Неделчева

Преглед ⇒ | 20.12.2017

Читалищното настоятелство на НЧ "Христо Смирненски -1940" сд председател Никола Георгиев КАНИ всички жители и гости на село Ситово на НОВОГОДИШЕН КОНЦЕРТ И КУЛИНАРЕН КОНКУРС „КОЛЕДНА ТРАПЕЗА”, които ще се състоят на 28.12.2017г. от 17.30 ч. в големия салон на читалището. Желаещите да участват в конкурса да се запишат при Атанаска Ченева .

Преглед ⇒ | 15.12.2017