РЕГИОНАЛЕН ЕКСПЕРТНО-КОНСУЛТАНТСКИ И ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР "ЧИТАЛИЩА" - СИЛИСТРА

В Деня на будителите стартира първото от седемте събития, организирани от Областна администрация Силистра по повод предстоящото българско председателство на Съвета на Европа. Домакин на представянето бе Народно читалище „Христо Ботев“ град Главиница и в него участваха Стоян Бонев – заместник-областен управител, който откри проявата, Елена Томова – главен сек...

Преглед ⇒ | 28.11.2017

Ученици от групата за извънкласна дейност по интереси „Пътешествие в света на науката“ финансирана от ЕСФ и ОП НОИР по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“ при ОУ „Иван Вазов” с. Зафирово, с ръководит...

Преглед ⇒ | 23.11.2017

ЗА ХІІ НАЦИОНАЛЕН ПРЕГЛЕД на ХУДОЖЕСТВЕНАТА СЪМОДЕЙНОСТ на ПЕНСИОНЕРСКИТЕ и ЧИТАЛИЩНИ КОЛЕКТИВИ мото: „ДА СЪХРАНИМ БЪЛГАРСКИЯ ФОЛКЛОР С ПЕСНИ И ТАНЦИ” м. НОЕМВРИ 25 и 26 2017год. І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Националния преглед на художествената самодейност на пенсионерските и читалищни колективи е основан през 2004год. по решение на ЦС на Съюз на...

Преглед ⇒ | 14.11.2017

В Областна администрация Силистра е съставен график за провеждане на всички събития, подчинени на идеята за представяне на БГ-председателството на Съвета на ЕС във връзка с изпълнение на Комуникационната стратегия на Република България. Първото от тя, което е едно от четирите в областта, предвидени в народни читалища, вече бе проведено на 1 ноември в НЧ „...

Преглед ⇒ | 14.11.2017

В София Регионална библиотека „Партений Павлович” е поканена да представи иновативната библиотечна услуга „Е-портал за достъп до здравни и транспортни услуги в Силистра, Дулово и Тутракан” пред Национален форум „Библиотеките днес” 2017. Той е посветен на ролята на обществената библиотека за устойчиво развитие на местните общности и подобряване качеството ...

Преглед ⇒ | 09.11.2017

Успешен старт на школата по изобразително изкуство и керамика през новия творчески сезон 2017/2018. На 8.11.2017 г. по куриер пристигна наградата на Преслав Петров Михайлов - на 10 г. ,от 14-ия Национален конкурс „Златна есен – плодовете на есента” гр. Севлиево. Награждаването на призьорите се е състояло на 3.11.2017 г. в ГХГ „Асен и Илия Петкови” в града о...

Преглед ⇒ | 09.11.2017

ХХІIl-ият Фестивал на Коледарските групи„Стани нине, господине” ще се проведе на 16.12.2017 г. от 10 ч. в Община Силистра, дни преди Рождество Христово /Коледа/. Във фестивала могат да участват групи от Община Силистра в две категории: обредни групи, изпълняващи ритуала „Посрещане на Коледари у дома” (15 мин.); певчески групи, изпълняващи 3-4 песни, с благос...

Преглед ⇒ | 07.11.2017

Специално събитие преди Деня на будителите бе проведено в СУ „Н. Й. Вапцаров“ Силистра с домакинството на директора Калоян Нейков, на учителката по литература Лидия Петрова и на техни колеги от училището. Поканен гост - Мария Христова, ръководител на Клуб за изворно народно творчество „Добруджа“ при НЧ „Доростол“ Силистра с ревю - разказ на живо за прелестта...

Преглед ⇒ | 31.10.2017

Днес по повод 1- ви ноември, ден на Народните Будители с учениците от ОУ "Отец Паисий" с. Алеково - най-малкото в област Силистра, в библиотеката на НЧ "Пробуда - 1910" проведохме урок по история, запознахме децата с интересна презентация в чест на националните просветители, революционери, книжовници и всички будители на възраждащия се на...

Преглед ⇒ | 31.10.2017

По покана на Институт по етнография и фолклористика с етнографски музей – Българска академия на науките, партньор по проект „Ислямът, това е също нашата история” към Програма „Култура” на Европейската комисия, относно откриване на изложба „От Андалусия до Ориента: среща на цивилизации” на 26 октомври 2017 г. в зала „Универсиада” в София самодейни състави от...

Преглед ⇒ | 30.10.2017