РЕГИОНАЛЕН ЕКСПЕРТНО-КОНСУЛТАНТСКИ И ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР "ЧИТАЛИЩА" - СИЛИСТРА

Регионален експертно-консултантски и информационен център ”Читалища” Силистра организира работна информационна среща с експерти от Национална агенция за приходите и Национален статистически институт Силистра, която ще се проведе на 18 февруари 2020 г./вторник/ от 10 ч.в зала „Диоген Вичев” на Регионална библиотека” гр. Силистра. Читалищата предварително тряб...

Преглед ⇒ | 11.02.2020

Република Беларус. МОГИЛЬОВСКИ ОБЛАСТЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН КОМИТЕТ. КЛИМОВИЧКИ РЕГИОНАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН КОМИТЕТ. пл. „50 години Велики октомври“, № 2, 213633, Могильовска област, гр. Климовичи, тел. 7 78 48, 7 78 01, факс (802244) 7 79 52. Имейл: rik@klimovichi.gov.by Международен детски фестивал по изкуствата „Златната пчела“ XIX. Международен детски фестивал...

Преглед ⇒ | 10.02.2020

Емил Павлов, председател на ЦИОФФ България : Пожелавам на всички ансамбли и ръководители много щастие, здраве, творчески успехи и покоряване на нови сцени в страната и чужбина. Тече срокът за заплащане на членски внос. 20-ата Национална среща-семинар на ЦИОФФ България на ръководителите на фолклорни ансамбли, директорите на фолклорни фестивали и специали...

Преглед ⇒ | 06.02.2020

Читалището - НЧ "Св.Св.Кирил и Методий - 1942 г.", е мястото, което събира млади и стари в село Коларово, община Главиница. Ертан Рафи е ръководител на Вокалната група за автентични турски народни песни. Пенка Димитрова води два самодейни състава - Група за автентични български народни песни и танци и Детска вокална и танцова група със същата н...

Преглед ⇒ | 06.02.2020

Посолството на Арабска Република (А.Р.) Египет поднася своите почитания на Министерството на външните работи на Република България - дирекция „Близък изток и Африка”, и има честта да информира, че предстои 8-то издание на Международен фолклорен фестивал – Даманхур” (1-7 април 2020 г.) в град Даманхур, А.Р. Египет. Най-любезно Ви изпращаме условията и формуля...

Преглед ⇒ | 28.01.2020

Тази година за 34-ти път ще бъде проведен Международен конкурс за народни танци "Златен Карагьоз“ (7-12 юли 2020 г.), който е в гр. Бурса, Турция, организиран от община Бурса и от Фондацията за култура, изкуство и туризъм в града. Организаторите казват: "Като членове на МОНТ („Международната организация за народно творчество”) и на ЮНЕСКО, наша...

Преглед ⇒ | 28.01.2020

В някои читалища в област Силистра тази година има юбилеи: 5 март – гр. Силистра: 30 години Група за автентичен фолклор „Добруджа“ при Народно читалище „Доростол – 1870“ (наесен - 150 г. на читалище "Надежда", чийто наследник са доростолци); М. април – с. Старо село, община Тутракан: 80 години Народно читалище „Възраждане – 1940“; М. май - 125 годи...

Преглед ⇒ | 24.01.2020

Разпределена е годишната държавна субсидия за дейността на народните читалища в община Силистра за 2020 година: 53 субсидирани бройки (общо 553 320 лева), предназначена за за 23 читалища, представили предложения за дейност през календарната година. Стандартът за една субсидирана бройка е в размер на 10 440 лв. (завишението е с 950 лв. спрямо м.г.), като ...

Преглед ⇒ | 24.01.2020

Българският народен календар е пълен с разнообразни празници, разположени с особена наситеност в края и в началото на годината – в есенно-зимния период. По обясними причини – в миналото по това време е било възможно да се събират хората, да си гостуват, защото няма работа на полето, а в мазите има достатъчно за трапезата, за да има за комка и за наздравица. ...

Преглед ⇒ | 24.01.2020

ПОКАНА от ОБЩИНА СИЛИСТРА, КМЕТСТВО с. АЙДЕМИР и НЧ “РОДОЛЮБИЕ - 2006” за 45-ия ТРАДИЦИОНЕН ПРАЗНИК НА КУКЕРИТЕ И МАСКИТЕ на площада на с. Айдемир на 1.03.2020 г. от 10 ч. - навръх Сирни заговезни. Награди за индивидуални и групови участия, както и много музика, смях и веселие! Тържеството ще продължи в от 18:30 ч. със запалване на "улелия" - гол...

Преглед ⇒ | 23.01.2020