РЕГИОНАЛЕН ЕКСПЕРТНО-КОНСУЛТАНТСКИ И ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР "ЧИТАЛИЩА" - СИЛИСТРА

Читалищно-краеведческа среща в училището в село Голеш
От профила на НЧ "Родина" - село Голеш, във Фейсбук: "Благодарим Ви, скъпи учители, за поканата към Народно читалище "Родина-1941" и госпожа Дафинка Станева за участието в културно събитие в навечерието на международния ден на учителя в ОУ "Васил Априлов".

Става дума за мероприятие, наречено "Походът на книгите". Г-жа Станева, която е пръв уредник на Туристическия посетителски център в Кайнарджа, дългогодишен общественики и поетеса, член и на Съюза на писателите на Русия, разказа на децата за книгите, които е написала, как е започнала да пише и пр. нейни свидни спомени.

Идеята е била децата да се запознаят с местен писател. Секретарят на читалището Миневер Осман представи книгата - история на читалището, написана от г-жа Станева и от екипа на културния център в селото по повод читалищния юбилей - 80 години, честван миналата година през м. юли, когато е и празникъот на селото.

05.10.2021