РЕГИОНАЛЕН ЕКСПЕРТНО-КОНСУЛТАНТСКИ И ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР "ЧИТАЛИЩА" - СИЛИСТРА

Внушителен интерес към празника на хляба, песента и танца в Силистра
Ден преди Кръстовден - празник на град Силистра, на централния площад "Свобода" бе проведено третото издание на Празник на хляба, песента и танца, организиран от община Силистра. Със свои щандове с различни видове домашно приготвени тестени изделия участваха представителни групи от 9 читалища (Силистра, Айдемир, Бабук, Бръчма/Българка, Калипетрово, Главан, Срацимир, Смилец (на тяхната сергия плюс бурканчета с пресен динен мед, на който посветиха поредния си празник в края на м. август), Калипетрово), както и фамилия Симови от село Сребърна с представители от четири поколения.

Отделно, както винаги през последните години, с изключения на пандемичния период, над 1 000 порции рибен чорба раздадоха на граждани общинските съветници от различните политически групи, които заедно приготвиха курбана.

Музикална школа "Великов", певци и танцьори от НЧ "Дочо Михайлов" - село Бабук, и самодейци от НЧ "Доростол" допълниха програмата, видяна и от гости от градове - побратими на Силистра, дошли от чужбина.

Те бяха водени от кмета на общината д-р Юлиян Найденов по време на обиколката - своеобразна дегустация, допълнена от приятелска фото сесия. Сред посетилите парада на ястия по добруджански бяха и кандидати за народни представители. Гост изпълнител с пребогат песенен сбор бе Райна - една от най-елегантните и всеотдайни на сцената български изпълнителки на народни и популярни песни.

Областният управител на област Силистра инж. Николай Неделчев и заместникът му Димитър Тодоров уважиха с присъствие Празника на хляба, песента и танца, който е част от програмата на община Силистра в чест на празника на града - 14 септември.

Празникът, посветен на хляба, е сред няколко в област Силистра, които са на тематика, свързана с храната на добруджанеца и с традиците в това отношение. Други два предстоят на 8 октомври: Фестивал на мамалигата в село Нова Черна и "Гозбите на Добруджа" в село Сребърна. През есента обикновено се провежда "Добруджанска трапеза" в село Полк. Ламбриново. Село Бабук също е домакин на празник с подобно съдържание, наречен "Земята и плодородието".

14.09.2022