РЕГИОНАЛЕН ЕКСПЕРТНО-КОНСУЛТАНТСКИ И ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР "ЧИТАЛИЩА" - СИЛИСТРА

На 1 март – Ден на Баба Марта, Ден на самодееца и на любителското художествено творчество
Община Силистра, РБ „Партений Павлович” и Ученически парламент – гр. Силистра: Инициатива „Бели и червени – 2023“ за изработване на мартеници. Украсяване на дърветата в централната част на площад „Свобода” и даряване на мартеници от членовете на Ученически парламент на деца и възрастни в неравностойно положение от община Силистра.

Народно читалище „Пробуда – 1940” – с. Калипетрово: Баба Марта раздава ръчно изработени мартеници на децата от ДГ „Здравец”, ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, кметство Калипетрово, пощенска станция, здравна служба, кооперации и др.

9 ч., Народно читалище „Светлина – 1906 – Смилец” – с. Смилец: „Българската мартеница – символ на здраве и сила” – изложба и раздаване на
мартеници.

10 ч., Народно читалище „Дочо Михайлов – 1906” – с. Бабук: „Мартеници за здраве“ – инициатива за поздравления и закичване на жителите на селото.

10:30 ч., Народно читалище „Иван Вазов-1941”, с. Срацимир: Подаряване на мартеници, изработени от кръжок „Сръчни ръце” при читалището.


11 ч., Народно читалище „Доростол – 1870” – многофункционална зала, ул. „П. Вичев “№ 12: Откриване на ателие за народно творчество и ателие за градски фолклор в зала „Любителско изкуство“.

11 ч., Народно читалище „Заря – 1957” – с. Брадвари: Детска градина „Детелина” – традиционно посрещане на баба Марта.

12 ч., Народно читалище „Пробуда – 1940”, с. Калипетрово: Тържество с участието на ФГ „Калипетровски ритми” по повод Деня на самодееца и любителското художествено творчество – ресторант „Никулден”.

Народно читалище „Паисий Хилендарски – 2006” – село Айдемир: „Баба Марта бързала…” – изложба и базар на мартеници, изработени от самодейците на читалището.

14 ч., Народно читалище „Ламбриново – 2013” – с. Ламбриново: Отбелязване на Деня на самодееца и любителското художествено творчество. „Раклата на баба” – изложба на мартеници и ръкоделия, размяна на мартеници.

Народно читалище „Св. св. Кирил и Методий” – гр. Силистра: Работилница на Баба Марта – изработка, изложба на мартеници и посещение на Баба Марта в ЦДГ „Иглика”, ЦДГ „Роза“ и ЦДГ „Добруджа”.

17:30 ч., Народно читалище „Доростол – 1870”, Младежки дом – Зрителна зала. Изложба „Мартеници бели и червени”. Празничен концерт по случай Трети март – Национален празник на България и 1 март – празник на любителското изкуство и самодейността. Участват ДФФ „Добруджанче”, Вокална група – диригент Дариела Георгиева, смесен хор „Седянка” и Градски Духов оркестър.

18:30 ч., Народно читалище „Дочо Михайлов – 1906” – с. Бабук: „Приеми духа на миналото, съхрани го и го предай на поколенията след теб” – отбелязване деня на самодееца и любителското творчество, среща на различни поколения самодейци.


28.02.2023