РЕГИОНАЛЕН ЕКСПЕРТНО-КОНСУЛТАНТСКИ И ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР "ЧИТАЛИЩА" - СИЛИСТРА

Празненство в зала "Традиция и обичаи" в Силистра
В обедните часове на 1 март в Силистра бе проведено тържество в зала "Традиция и обичаи" на НЧ „Доростол“ празникът бе отбелязан по достойнство, с въодушевление и с характерните за подобни случаи трапеза, наздравици и хора. Празника на самодееца споделиха със свои поздрави областният управител инж. Николай Неделчев – от името на Областна администрация със своя специален поздрав, и Мария Недялкова – заместник-кмет на община Силистра. Всичко това премина с участието на Маргарита Любомирова – председател на читалището, на Тихомир Лефтеров – главен худ. р-л на Ансамбъл „Силистра“, както и на ръководителите на самодейни групи Пламен Калчев и Йордан Здравков Георгиев.

02.03.2023