РЕГИОНАЛЕН ЕКСПЕРТНО-КОНСУЛТАНТСКИ И ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР "ЧИТАЛИЩА" - СИЛИСТРА

Изложба и конференция в Регионална библиотека Силистра
За пореден път в навечерието на знаков български празник, в случая става дума за националния празник 3 март, и по повод 145 години от освобождението от османско владичество, Валентин Петков от НД "Традиция" подреди изложба с образци от оръжия и аксесоари на войници и офицери от годините на руско-турските войни след средата на 19 в.

Подреждането на изложбата съвпадна с началото на Регионална конференция „Библиотеките от област Силистра в дигиталния свят“, проведена от Регионална библиотека „П. Павлович“ към Министерство на културата по проект „Развитие на дигитални колекции и професионално обучение на библиотечните специалисти в област Силистра“. Доклади на д-р Сезер Нихат от Дулово, на Малина Янкова и Павлина Иванова от Срацимир, на Йорданка Иванова от Тутракан, на Филка Йорданова и Тихомир Тодоров от Смилец, на Гинка Тодорова и Виолета Хараланова от Кайнарджа, на Лилия Маркова от Силистра и на Марияна Нацова от Черногор.

Предстои да бъде представена и идеята за създаване на каталог на краеведски издания, вкл. дипломни работи на ученици и студенти, както и други разработки по темата, съхранявани в библиотеките в област Силистра. В допълнение – с опция да бъде проведено събитие, подобно на това от преди няколко години, когато на едно място - пред Регионална библиотека Силистра бяха събрани автори на книги за Добруджа, тогава по инициатива на институцията "Областен управител на област Силистра".

Най-новото краеведско издание е на Марияна Нацова "Черногор. Историческа памет за роден край". То стана факт по линия на финансиране от МИГ "Главиница - Ситово - Крайдунавска Добруджа", Програма за развитие на селските райони 2014-2020". И е ереализация на НЧ "Янко Забунов" - село Черногор.

02.03.2023