РЕГИОНАЛЕН ЕКСПЕРТНО-КОНСУЛТАНТСКИ И ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР "ЧИТАЛИЩА" - СИЛИСТРА

Библиотечни награди на Регионална библиотека - Силистра
Регионална библиотека "Партений Павлович" - град Силистра. Втора церемония по връчване на годишни награди за постижения в библиотечната професия в област Силистра - конкуренция между 74 библиотеки. Победител в категория "Библиотекар на годината" е Марияна Нацова от НЧ "Янко Забунов 1957" с. Черногор (наградата връчи областният управител инж. Николай Неделчев). В категория "Библиотека на годината за 2022 г." - библиотеката при НЧ "Светлина 1906" с. Смилец (наградата връчи Галина Раева - директор на РБ). Носител на приза в категория "Подкрепа за библиотеките" - Евгения Владимирова от гр. София.

23.05.2023