РЕГИОНАЛЕН ЕКСПЕРТНО-КОНСУЛТАНТСКИ И ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР "ЧИТАЛИЩА" - СИЛИСТРА

Първа награда от фестивал в Русенско за танцьори от най-старото в Силистра читалище
Танцьори от Народно читалище "Доростол-1870" - град Силистра с ръководител и хореограф Симеон Симеонов участваха сред 2 000 участници от 15 области на страната в Международен фестивал в гр. Борово, Русенско. Журито на фестивала отличи с първа награда представители на ДФФ "Добруджанче" и Фолклорен танцов клуб "Силистра". Предстои участие в съседна Румъния, както и в юбилейното тържестгво в чест на 80-годишнината на г-н Симеонов, което е на 12 септември от 19 ч. на площад "Свобода". С него ще завърши Празникът на хляба, песента и танца - изложение на хляб и хлебни изделия с участието на представители на народните читалища от община Силистра. Традиционен рибен курбан, подготвен от членове на Общински съвет - Силистра, ще бъде раздаден за здраве и благоденствие в рамките на празника.

05.09.2023