РЕГИОНАЛЕН ЕКСПЕРТНО-КОНСУЛТАНТСКИ И ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР "ЧИТАЛИЩА" - СИЛИСТРА

МС утвърди датите на религиозните празници през 2024 г. на вероизповеданията, различни от източноправославното
По предложение на ръководствата на религиозните общности в България правителството определи дните на религиозните празници през 2024 г. на вероизповеданията, различни от източноправославното. Съгласно Кодекса на труда и Закона за държавния служител, служителите и работниците, които изповядват тези вероизповедания, могат да ползват, по свой избор, част от платения си годишен или неплатен отпуск за религиозните празници.

* Празниците на Католическата църква у нас са:
- 1 април - вторият ден от Възкресение,
- 29 юни - „Св. Св. Апостоли Петър и Павел“,
- 1 ноември - „Вси Светни“
- 8 декември - Непорочното зачатие на Света Богородица.

* Мюсюлманското вероизповедание ще празнува&
- Рамазан байрам - на 9, 10 и 11 април,
- Курбан байрам на 14 и 17 юни,
- Рождението на Мухаммед на 14 септември.

* За религиозната общност на евреите празниците са:
- 23, 24, 29 и 30 април - Песах,
- 3 и 4 октомври - Рош Ашана.

* Арменската апостолическа православна света църква ще празнува
- Рождество Христово на 6 януари,
- 31 март - Възкресение Христово,
- 9 май - Възнесение Господне, 19 май - Петдесетница,
- 7 юли - Преображение Господне
- 18 август - Успение Богородично.

* Празничните дни за общество „Бяло братство” са:
- 22 март - Ден на пролетното равноденствие,
- раждането на Учителя Петър Дънов - 12 юли,
- Съборните дни - 19,20 и 21 август,
- Денят на Учителя - 27 декември.

* Църквите на адвентистите от Седмия ден ще празнуват шест съботни дни, ако според трудовия им или служебен договор са задължени да работят в тези дни.

* Последователите на Будистка общност „Карма Капо“ - България ще празнуват на:
- 23 май - Весак (ден на раждането, просветлението и паранирваната на Буда Шакямуни).

* Свидетелите на Йехова в България отбелязват:
- Възпоменанието на смъртта на Исус Христос на 24 март
- Конгресни дни на 8, 9,10,11 и 12 август.

* Евангелските църкви ще празнуват на 31 октомври Деня на Реформацията.

* Бахайска общност в България празнува:
- 21 март - Ноу Руз,
- 21 април - Резван,
- 24 май - Декларацията на Баб,
- 29 май - Възнесението на Бахаулла,
- 10 юли - Мъченическата смърт на Баб,
- 17 октомври - Рождението на Бахаулла.

* Будистка общност в България:
- 25 януари - Махаянска Нова година,
- 10 февруари - Лосар - Тибетска Нова година,
- 15 февруари - Паранирвана - Преминаване в Нирвана,
- 23 май - Весак - Раждането и Просветлението на Буда,
- 8 декември - Денят Бодхи - Ден на Свещеното дърво.

17.11.2023