РЕГИОНАЛЕН ЕКСПЕРТНО-КОНСУЛТАНТСКИ И ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР "ЧИТАЛИЩА" - СИЛИСТРА

Литературен конкурс обяви читалището в град Тутракан
Народно читалище „Никола Й. Вапцаров – 1873“ – гр. Тутракан обяви конкурс „Нашето читалище“, който е за творческа изява - част от празничната програма на читалището, посветена на 150- годишнината от основаването му. В конкурса може да участва всеки със свое творчество: напишете есе, стихотворение, разказ, песен, нарисувайте рисунка, направете фотография. Докато създавате творбите си, не забравяйте да мислите за мотото на конкурса, защото духът на тутраканското читалище е жив благодарение на хора, приели мисията да съхраняват и надграждат поставените основи на читалищното дело в Тутракан. Защото, както казва Иван Вазов, „....Не се гаси туй, що не гасне!“ .

10.01.2024