РЕГИОНАЛЕН ЕКСПЕРТНО-КОНСУЛТАНТСКИ И ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР "ЧИТАЛИЩА" - СИЛИСТРА

Айдемирско читалище награждава с благодарствени плакети
Председателят на Народно читалище „Родолюбие-2006“, село Айдемир, Стоян Орманджиев връчи на кмета на Община Силистра Александър Сабанов плакет за благодарност за подпомагане на поредния 48-ми Традиционен празник на кукерите и маските, проведен навръх Сирни Заговезни. Той отбеляза успешното провеждане на празника като значим принос за съхранение на българските традиции и обичаи. По време на самия празник по подобен начин от името на настоятелството на айдемирското читалище, поддържащо известни в цялата страна кукерска и коледарска групи, бяха отличени и други двама души - педагогът и художник Сава Савов, който в миналото бе кмет на селото, и настоящият кмет инж. Денчо Георгиев.

26.03.2024