РЕГИОНАЛЕН ЕКСПЕРТНО-КОНСУЛТАНТСКИ И ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР "ЧИТАЛИЩА" - СИЛИСТРА

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ДОРОСТОЛ – 1870 г.”
гр. Силистра, област Силистра, община Силистра

На 1-ви септември 1870 г. в град Силистра е създадено читалище “Надежда”, по инициатива на видния български просветен деец Сава Доброплодни. Поставя се началото на театралното дело в Силистра. През 1894 година към Читалището е основан смесен хор “Седянка” от чешкия музикант Карел Махан. От 1910 година под ръководството на педагога и композитор Петър Бояджиев хорът е основател и домакин на Събора на хоровете от крайдунавските градове. Към Читалището се разкрива читалня, библиотека, вечерни курсове, неделно училище, подготвят се беседи, театрални представления, оперети. През 1959 година към читалището се създава Детска музикална школа за обучение по музика, изобразително изкуство, балет и чужди езици. Понастоящем Читалище “Доростол – 1870г.” развива добрите традиции за културно-просветна дейност с повече от 18 любителски формации. Организира празнични концертни прояви, курсове и школи за деца, ученици и възрастни.

ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИ КОЛЕКТИВИ В НЧ „ДОРОСТОЛ – 1870” – ГРАД СИЛИСТРА

 • 1. Ансамбъл за народни песни и танци „Силистра” – танцов състав, народен хор, народен оркестър
 • 2. Детска фолклорна формация Добруджанче” – детски танцов състав, вокална група, детски народен оркестър
 • 3. Смесен хор „Седянка”
 • 4. Фолклорна група „Златен клас”
 • 5. Фолклорна група „Добруджа”
 • 6. Фолклорна група „Добруджански славеи”
 • 7. Група за стари градски песни „Златна есен”
 • 8. Група за стари градски песни „Ретро”
 • 9. Вокално-инструментална група „ Чар”
 • 10. Балетна формация „ЛИДЕНС” – ученици
 • 11. Младежки рок групи
 • 12. Театрална трупа „Коломбина”
 • 13. Школа за народни инструменти – кавал, гайда, тамбура
 • 14. Детско театрално студио
 • 15. Детско вокално студио

ВРЕМЕННО ДЕЙСТВАЩИ КОЛЕКТИВИ:
 • 1. Фото клуб „Латерна ”
 • 2. Клуб по карате „Доджо”
 • 3. Клуб по спортни танци „Импресия”
 • 4. Курсове ПО народни танци
 • 5. Клуб по шахмат
 • АДРЕС ЗА КОНТАКТИ:
 • гр. Силистра, ул. “Симеон Велики “ № 135
 • Телефони: 086/821783 М.Любомирова-0878886776;
 • Д.Костова-0885009626
 • Електронна поща: nch dorostol@abv.bg или mlubomirova@abv.bg
ЧИТАЛИЩЕ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ 1966 – СИЛИСТРА”
ГР. СИЛИСТРА

Читалището е създадено през 1966 година. То е единственият културен и духовен център в квартал “Гагарин” - Силистра. Дейността на Читалището започва с един самодеен състав и малка библиотека с библиотечен фонд – 600 тома литература. В настоящия момент библиотеката разполага с 13 652 тома литература. Към Читалището функционират – Младежки, Средношколски и Детски танцови състави, Вокални групи, Състав за автентичен фолклор, Клуб за тенис на маса, Еко - клуб, Клуб на инвалида. Народно читалище “Св. Св. Кирил и Методий – 1966 – Силистра” успешно реализира проект, финансиран от ПРООН и Министерство на културата чрез създаване на “Клуб на народно, приложно изкуство”. Създадена е база за обучение и развиване на народните занаяти.

 • АДРЕС ЗА КОНТАКТИ:
 • гр. Силистра - 7500, ул. “Баба Маринка” № 51
 • Телефони: 086/824 002, Р.Атанасов- 0 894 675 442
 • Електронна поща: chit_kim@abv.bg сайт: www.chtkim.hit.bg
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ДРЪСТЪР 2012” – СИЛИСТРА

Създадено е през 2012 г. като сдружение с нестопанска цел с Решение № 68 на Силистренския окръжен съд. Участва в културния живот на гр. Силистра и региона. Към читалището са изградени и развиват творческа дейност:

 • - мъжка вокална група;
 • - смесена вокална група;
 • - танцов състав за народни танци;
 • - смесена група за народни песни и танци.
 • АДРЕС ЗА КОНТАКТИ:
 • Д. Боев, тел.: 0892494137
 • Силистра, ул. „Симеон Велики” 135
 • Електронна поща: darin_boev@abv.bg
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ПРОБУДА – 1940”
Село КАЛИПЕТРОВО – ОБЩИНА СИЛИСТРА

Народно читалище “Пробуда – 1940” е основано през 1940 година. Към Читалището има библиотека, разполагаща с 15 100 тома художествена и специализирана литература. Танцовият състав към Читалището е създаден през 1954 година, с ръководител Петър Дойков. От 1992 г. съставът прераства в Ансамбъл за автентичен фолклор “Шиковци”. В момента в читалището функционират:Група за стари градски песни “Камбанен звън”, Кукерска дружина, Коледарска дружина “Гребенци” , Школа по приложни изкуства, Работилница “Вълшебница”.

 • АДРЕС ЗА КОНТАКТИ:
 • с. Калипетрово, Община Силистра, Област Силистра
 • Читалище “Пробуда 1940”
 • Телефони: К.Иванов-0879598356; С. Маркова - 0895815513
 • Електронна поща: kali_probud@abv.bg
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ДОЧО МИХАЙЛОВ- 1906”
С. БАБУК, ОБЩИНА СИЛИСТРА

Народно читалище “Д. Михайлов – 1906 г.” е създадено през далечната 1906 година от група интелектуалци, начело с Йордан Кълчишков. В самото си начало то е имало за цел просветителска дейност, която се е изразявала в четена на книги, вестници, брошури и драматизация на литературни произведения. През следващите години то става място за културни изяви на различни самодейни групи и състави като:

 • 1. Коледарска група, спечелила множество награди от местни, национални и международни прояви
 • 2. Лазарска група – носител на отличие от Националния събор Копривщица.
 • 3. Певческа група – популяризирала певческото богатство на Добруджанския край.
 • 4. Танцов състав – създаден през 60-те години, пресъздава красотата на Добруджанския танц и костюм
 • 5. Ивановска група – пресъздаваща единствения обичай в нашата област – Кукери по Ивановден
 • 6. Театрална група
 • 7. Група за художествено слово.
 • Днес Читалището се превръща и в информационен център за своите жители и гости, благодарение на Програмата “Глобални библиотеки”.
 • АДРЕС ЗА КОНТАКТИ:
 • С. Бабук, Община Силистра
 • Телефони: Ц.Петрова-0893564391; Е.Радева-0896864462
 • Електронна поща: babuk1906_silistra1971@abv.bg
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ПРОСВЕТА – 1907г.”
С. ПРОФЕСОР ИШИРКОВО, ОБЩИНА СИЛИСТРА

Читалището в с. Професор Иширково е основано през 1907 г. по инициатива на Дянко Беянов от гр. Котел – чиновник в Общината на селото. През 1941 г. е изнесена и първата театрална пиеса “Анга”, а по-късно се поставят и други пиеси. Към читалището има и библиотека с библиотечен фонд над 15 000 тома литература. В момента библиотеката работи по Проект “Глобални библиотеки”. Художествената самодейност намира израз в изградените към читалището състави и формации:

 • 1. Детска танцова школа
 • 2. Детски танцов състав
 • 3. Фолклорен танцов състав
 • 4. Камерен младежки танцов състав
 • 5. Детска група за народно пеене
 • 6. Коледарска група
 • 7. Лазарска група
 • 8. Кукерски състав
 • През 2005 г. стартира Първият събор – “Иширково пее и танцува”, който се провежда всяко година през м. септември.
 • АДРЕС ЗА КОНТАКТИ:
 • с. Професор Иширково, Община Силистра
 • Телефони: С. Петрова - 0895764705; И. Маринова - 0893640884
 • Електронна поща: n.4.prosveta_1907@abv.bg
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “СВЕТЛИНА – 1906- СМИЛЕЦ”
С. СМИЛЕЦ, ОБЩИНА СИЛИСТРА

Народно читалище “Светлина – 1906 – Смилец” е създадено през 1906 г. За един век дейност, Читалището е успяло да съхрани фолклора, обичаите и традициите на селото. За тези години , читалищните самодейни колективи са награждавани със златни и сребърни значки, завоювани награди от Окръжни, Регионални и Национални фестивали. Към читалището са изградени следните самодейни художествени състави:

 • 1. Фолклорна група
 • 2. Женска вокална група
 • 3. Мъжки фолклорен състав
 • 4. Младежка фолклорна група за изучаване на народни обичаи
 • С изявите си те популяризират характерния за селото песенен и танцов фолклор. Към читалището има изградена библиотека с над 10 000 тома специализирана, художествена и детска литература. В момента библиотеката работи по Проект “Глобални библиотеки”.
 • АДРЕС ЗА КОНТАКТИ:
 • С. Смилец, Община Силистра
 • Телефони: 08629/5322; Г. Бату - 0894689248, М. Тодорова-0894689248
 • Електронна поща: svetlina_smilec@abv.bg
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ИВАН ВАЗОВ- 1941”
С. СРАЦИМИР, ОБЩИНА СИЛИСТРА

Народно читалище “Иван Вазов-1941” е открито през 1941 г. с първоначално име “Светлина”. Помещавало се е в частен дом на Мичо Рачев. Към него се открива библиотека с книги от дарители. Новата читалищна сграда е открита през 1967 г. Тя е на два етажа и разполага с киносалон- 300 места, библиотека, картинна галерия, репетиционни зали и кабинети. Към читалището са действали множество певчески и танцови групи, като в тях са вземали участие както възрастни така и деца от местното училище. Постоянно действащи художествени състави към читалището са:

 • 1. Женска певческа група
 • 2. Коледарска група /със записи в Златния фонд на Националното радио/
 • 3. Театрална група
 • 4. Лазарска група
 • 5. Кръжок “Сръчни ръце”
 • 6. Еко кръжок /развиващ дейност в териториите от “Натура-2000” в землището на с. Срацимир и Аязмото/
 • Днес библиотеката на читалището разполага с 14 310 тома литература и с информационен център, открит през 2011 г. по защитен Проект “Глобални библиотеки”.
 • АДРЕС ЗА КОНТАКТИ:
 • С. Срацимир, Община Силистра, ул. Втора № 4
 • Телефони: Й. Чешмеджиев-0877543255; Н. Стоянова- 0878727580
 • Електронна поща: chitalishte@mail.bg
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ВЪЗРАЖДАНЕ -1940”
С. СРЕБЪРНА, ОБЩИНА СИЛИСТРА

Народно читалище “Възраждане – 1940 г.” разполага със зрителна зала с 250 седящи места и оборудвана сцена. Към читалището работи и библиотека с над 9 000 тома художествена и друга литература. В читалището работят следните художествени колективи:

 • 1. Фолклорна група
 • 2. Група за стари градски песни
 • 3. Театрална група
 • 4. Детско-юношески танцов състав
 • 5. Лазарска група
 • 6. Коледарска група
 • 7. Кукерска група
 • От 2009 г. Народно читалище “Възраждане-1940” е организатор на Националния фестивал “Сребърна – пее и се смее”. През 2012 г. при голям интерес с домакинството на читалището бе реализиран Кулинарният фестивал на Добруджа – Празник на гърнетата.
 • АДРЕС ЗА КОНТАКТИ:
 • С. Сребърна, Община Силистра, ул. Дунав № 30
 • Телефони: Г. Иванов - 0889230934; Е. Георгиева - 0898594455
 • Електронна поща: eleonora7207@abv.bg
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ДИМИТЪР БЛАГОЕВ – 1930”
С. ВЕТРЕН, ОБЩИНА СИЛИСТРА

Основната дейност на Читалището е да задоволява потребностите на местното население , като му осигурява разнообразни културни прояви. Към читалището работят художествени колективи:

 • 1. Смесена фолклорна група
 • 2. Танцов състав
 • 3. Група за хумористични песни
 • 4. Оркестър за народна музика
 • Групите вземат участие във всички фестивали на територията на Община Силистра и участват в един Национален фестивал. Традиционните календарни празници се отбелязват, съобразно обичаите на селото. Читалището има библиотека с над 4000 тома литература, разполага със зрителна зала с 250 седящи места. В сградата е изложена етнографска сбирка и музей на риболова.
 • АДРЕС ЗА КОНТАКТИ:
 • С. Ветрен, Община Силистра, ул. Девети септември
 • Телефони: Н. Кискинов - 0888375882; А. Димитрова - 0899389880
 • Електронна поща: eleonora7207@abv.bg
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “РОДОЛЮБИЕ – 2006”
С. АЙДЕМИР, ОБЩИНА СИЛИСТРА

Читалище “Родолюбие-2006” е създадено през 2006 г. Въпреки липсата на какъвто и да е сграден фонд, институцията успява да води пълноценен културно-просветен живот. Емблематични за дейността са му мероприятията, чиито основоположници са ръководството на Читалището, които в последствие станали традиционни:

 • 1. Великден – празник на празниците.
 • 2. Гергьовден
 • 3. Малката Коледария
 • Към читалището е създаден средношколски танцов състав.
 • АДРЕС ЗА КОНТАКТИ:
 • С. Айдемир, Община Силистра, ул. “София” № 82
 • Телефони: И. Радулова- 0885944837; 0895026336
 • Електронна поща: rodolubie_aid@abv.bg
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “СВЕТЛИНА – 1942”
С. ГЛАВАН, ОБЩИНА СИЛИСТРА

НЧ ”Светлина – 1942” е основано на 22 май 1942 г. на проведено общо събрание на жителите на селото. Основната дейност на читалището през първите години е свързана със събирането на помощи за войниците на фронта, организиране на вечеринки, трудови дни за обработване на читалищните земи, подготовка на общоселски празници и тържества. След войната Читалището е основен инициатор и организатор на кутурно-просветна дейност сред жителите на селото. Така е до средата на 70-те години на миналия век. След закриването на Кооперативното стопанство и училището замира и читалищната дейност. През следващите години тя е епизодична, на приливи и отливи.

През 1998 г. е регистрирано отново. Организирана е фолклорна група, която започва да издирва и съхранява автентични народни песни и обичаи. Фолклорната група е носител на награди от национални и регионални събори, фестивали и надпявания. Тя е участвала в телевизионни предавания и концерти. Днес тя е символ на с. Главан.

 • АДРЕС ЗА КОНТАКТИ:
 • С. Главан, Община Силистра, ул. Втора № 2
 • Телефони: П. Димов - 0887272453
 • Електронна поща: p.i.dimow@abv.bg
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ХРИСТО БОТЕВ-1997”
С. БЪЛГАРКА, ОБЩИНА СИЛИСТРА

Народно читалище “Христо Ботев-1997” е създадено е през 1941г. в с. Стубел /по късно Бръчма/. Традиционни общоселски прояви, които организира и провежда, са:

 • - Общоселски тържества, свързани с честване на традиционните български празници
 • - Традиционни тържествени концерти – Националния празник на България, Ден на Славянската писменост и култура, Денят на Ботев и загиналите за свободата на България;
 • В Читалище “Христо Ботев-1997г.” редовна репетиционна и концертна дейност провежда група за автентичен фолклор. Многобройни са участията и наградите на състава в местни, общински, регионални и национални фолклорни събори и фестивали. Читалището допълва бюджета и дейността си с активна работи по проекти.
 • АДРЕС ЗА КОНТАКТИ:
 • С. Българка, Община Силистра
 • Телефони: Й. Димова - 0899124600; И.Пенева - 0894306499
 • Електронна поща: nch.hristobotev.br@gmail.com
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ЗАРЯ-1957”
С. БРАДВАРИ, ОБЩИНА СИЛИСТРА

Читалище “Заря-1957” е създадено през 1957 г. То реализира своята културна дейност с разнообразни форма от културно-масов и образователен характер. Организирането на изявите е съобразено със специфичните условия на жителите от различни етноси. Ръководството на читалището има изградена традиция да издирва, опазва и да претворява местния автентичен български фолклор. Състави, които работят в читалището, са:

 • - Детски танцов състав
 • - Детска фолклорна група
 • - Женска фолклорна група за турски народни песни
 • - Инструментална група за турска народна музика
 • Съставите са носители на награди от Общински, Областни и национални прегледи и фестивали.
 • АДРЕС ЗА КОНТАКТИ:
 • С. Брадвари, Община Силистра, Ул. Н.П. Караджата № 38
 • Телефони: З. Тулчалъ - 0883327578; М. Джефер - 0884707925
 • Електронна поща: nch.zarya_bg@abv.bg
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “САМООБРАЗОВАНИЕ – 1942”
С. ЙОРДАНОВО, ОБЩИНА СИЛИСТРА

Народно читалище “Самообразование – 1942” е основано през 1942 г. Дейността си започва в работилницата на Пенчо Рачев. Основни задачи са организиране на общоселски седенки и забави. По-късно получава дарение от 25 книги. В новосъздадената театрална група се поставя пиесата “Един ден жена” и се посещават селата Ястребна , Смилец и Професор Иширково. През 1957 г. в центъра на селото е построена нова читалищна сграда. В нея започва широка културно-масова работа, провеждат се и други социални дейности. За своите изяви и постижения, самодейците от читалището са отличавани с Грамоти, Дипломи и поздравителни адреси. Към читалището има изградена женска вокална група за турски народни песни. Участвали са във всички организирани от Общината Пролетни игри и песни от различни етноси.

 • АДРЕС ЗА КОНТАКТИ:
 • С. Йорданово, Община Силистра, Ул. Н.П. Караджата № 38
 • Телефони: М. Али - 0888696284 Г. Мустафа - 0888774734
 • Електронна поща: nch.zarya_bg@abv.bg
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ЙОРДАН ЙОВКОВ-1942-КАЗИМИР”
С. КАЗИМИР, ОБЩИНА СИЛИСТРА

Читалището в с. Казимир съществува от 1942г. Разполага със собствена сграда. Като основно звено в културно-масовата дейност на читалището е певческата група. НЧ е пререгистрирано през 2008 г. Традиционни прояви, организирани от Читалището са : Деня на родилната помощ, Трифон Зарезан, Великден , Коледа, Националния на Р България, Денят на Славянската писменост и култура, вечери, посветени на Йовков. През 2012 г. бе проведен Събор „Казимир пее и танцува”.

 • АДРЕС ЗА КОНТАКТИ:
 • С. Казимир, Община Силистра, Ул. Н.П. Караджата № 38
 • Телефони: 0888696276 - Г. Колев
 • Електронна поща: gk1953@abv.bg
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ – 2006”
С.АЙДЕМИР, ОБЩИНА СИЛИСТРА

Основано през 2006 г., със своята активност и постоянство, читалището бързо и закономерно се утвърди като водеща културна институция в селото. С подкрепата на членовете си, с активността на младите хора, то успява да предложи на населението разнообразни и интересни мероприятия, в различни области. Водещи инициативи :

 • – постоянно участие , насърчаване на младите хора от селото в инициативите на читалището;
 • – продължаване на добрите традиции в културната дейност и включване на нови форми;
 • – активно участие в проекти и програми.
 • Ежегодно с домакинството на читалището се провеждат Паисиеви празници и Фестивал на кайсията.
 • АДРЕС ЗА КОНТАКТИ:
 • С. Айдемир, Община Силистра, Ул. “Букет” №17
 • Телефони: 0878655050 - Н. Кароколев
 • Електронна поща: n.s.karakolev@abv.bg
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ – 1941Г.”
С. БЪЛГАРКА, ОБЩИНА СИЛИСТРА

През есента на 1941 г. в кръчмата на Васил Войков група будни хора от селото- Атанас Русев, Васил Войков и Кости Войков събират книги , закупуват радиоапарати с батерии и създават Читалището. Читалището разполага с новопостроена читалищна сграда, в която води редовна репетиционна дейност група за автентичен фолклор. Групата е носителка на много отличия, като Дипломи, Грамоти, Поздравителни адреси, Медали и др. за своето достойно представяне.

 • АДРЕС ЗА КОНТАКТИ:
 • С. Българка, Община Силистра
 • Телефони: 08678/8606 - Д. Титев
 • Електронна поща: gk1953@abv.bg
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ЗОРА-1961” - с. СЪРПОВО
ОБЩИНА СИЛИСТРА

Народно читалище “Зора -1961” е създадено през 1961 г.. Читалището реализира културни изяви на местно ниво, свързани с празничния календар и отбелязване на бележити дати и годишнини. Ежегодно организират празника на читалището, който съвпада с тържествата на местния параклис ”Св. Иван Рилски”

 • АДРЕС ЗА КОНТАКТИ:
 • С. Сърпово, Община Силистра
 • Телефони: 0888 696 274 - И. Савов
 • Електронна поща: ivansavov_56@abv.bg
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „БОГОРОВО – 2012”
С. БОГОРОВО, ОБЩИНА СИЛИСТРА

Народно читалище “Иван Богоров-2012 г” е създадено през 2012 г. Към читалището функционира фолклорна група, която се представя на местни и национални фестивали и прегледи. С домакинството на НЧ „Богорово -2012” се провежда Общинският събор „Край чешмата, под липите” и празника на читалището.

 • АДРЕС ЗА КОНТАКТИ:
 • С. Богорово, Община Силистра
 • Телефони: 0895 773 211 - И. Костадинов
 • Електронна поща: iliqnpetrov86@abv.bg
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ЧУДОМИР – 2012” С. ПОП КРАЛЕВО

НЧ“ЧУДОМИР-2012“ е открито и регистрирано през 201година. Създадена е група за фолклорно пеене. Читалището организира всички културни прояви и празници в селото. Фолклорната група участва в общински, регионални и национални събори и прегледи.

 • АДРЕС ЗА КОНТАКТИ:
 • С. Поп Кралево, Община Силистра
 • Телефони: 0889644467 - А. Радева
 • Електронна поща: chudomir_2012@abv.bg
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ЛАМБРИНОВО -2013”-с. Ламбриново, ОБЩИНА СИЛИСТРА

Народно читалище “Лабриново-2013” е създадено през 2013 г. Целта на новосъздаденото читалище е да обогатява културния живот на местно ниво и да отбелязва календарните празници. Сформирана е група по фолклор. Ежеседмично в салона на читалището работят ателиета по интереси – цветарство, ръкоделие, изобразително изкуство и др.

 • АДРЕС ЗА КОНТАКТИ:
 • С. Ламбриново, Община Силистра
 • Телефони: 0888775373 - Н. Горанова
 • Електронна поща: nch.lambrinovo@abv.bg
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “Д-Р ПЕТЪР ВИЧЕВ”-с. Айдемир, ОБЩИНА СИЛИСТРА

Народно читалище “Д-р Петър Вичев- 1941” е създадено през 1941 Читалището не отчита дейност и не получава държавна субсидия.

 • АДРЕС ЗА КОНТАКТИ:
 • С. Айдемир, Община Силистра, ул.”С.Велики”11, вх.”А”,ет-3,ап.8
 • Телефони: 086/831058 - П. Стефанова
 • Електронна поща: nch.lambrinovo@abv.bg