РЕГИОНАЛЕН ЕКСПЕРТНО-КОНСУЛТАНТСКИ И ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР "ЧИТАЛИЩА" - СИЛИСТРА

НЧ“ ХРИСТО БОТЕВ – 1940 г. ” – ГР. ГЛАВИНИЦА
 • В читалището функционират:
 • 1. Библиотека с богат и разнообразен библиотечен фонд
 • 2. Женски народен хор
 • 3. Мъжка певческа група
 • 4. Вокална група “ Славей ”
 • 5. Детски танцов състав от 30 деца.
 • АДРЕС ЗА КОНТАКТИ:
 • Телефони: Елена Маркова - 0893649669; Диана Йорданова - 0893649666
 • Електронна поща: nchhristobotev@abv.bg
НЧ " СВЕТЛИНА - 1968"
село. Вълкан; общ. Главиница; обл.Силистра
 • В читалището функционират:
 • 1. Библиотека с богат библиотечен фонд, читалището реализира проект по Програмата „Глобални библиотеки”
 • 2. Детски танцов състав
 • 3. Вокална група
 • 4. Състав за автентичен фолклор
 • АДРЕС ЗА КОНТАКТИ:
 • Телефони: Гюлюмсер Хайрула - 0886746578; Нафие Садък - 0893649665
 • Електронна поща: svetlina_vilkan@abv.bg
НЧ ”СВЕТЛИНА - 1960”
с.Звенимир,община Главиница, област Силистра
 • В читалището функционират:
 • 1. Библиотека с богат фонд
 • 2. Група за български танци
 • 3. Коледарска група
 • 4. Група за турски народни песни и танци
 • 5. Фитнес - клуб
 • АДРЕС ЗА КОНТАКТИ:
 • Телефони: Тезджан Юмер - 0884436318; Нергис Кемал - 0886187572
 • Електронна поща: svetlina_zvenimir@abv.bg
НЧ „СВЕТЛИНА - 1943”
село Калугерене; общ. Главиница; обл. Силистра
 • В читалището функционират:
 • 1. Библиотека
 • 2. Вокална група
 • 3. Танцов състав
 • 4. Успешно работи по проекти;
 • АДРЕС ЗА КОНТАКТИ:
 • Телефони: Ертан Рафи - 0887296999, Бахисе Али - 0893649620
 • Електронна поща: svetlina_43@abv.bg
НЧ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ - 1942"
Село Коларово; общ. Главиница; обл. Силистра
 • В читалището функционират:
 • 1. Библиотека с библиотечен фонд
 • 2. Група за автентични български народни песни
 • 3. Танцов състав за автентични български народни танци
 • 4. Модерен балет
 • 5. Група за автентичен турски фолклор
 • 6. Футболен отбор
 • 7. Волейболен отбор
 • 8. Отбор по тенис на маса
 • АДРЕС ЗА КОНТАКТИ:
 • Телефони: Петранка Георгиева – 0893649610; 0893/649611
 • Електронна поща: chitaliste_kolarovo@abv.bg
НЧ ”ЗОРА - 1954”
Село Листец; общ. Главиница; обл. Силистра
 • В читалището функционират:
 • 1. Библиотека
 • 2. Детска и юношеска танцова група ”Пъстра китка”
 • АДРЕС ЗА КОНТАКТИ:
 • Телефони: Миглена Романова - 0889484088; Бахрие Рамис - 0889895964
 • Електронна поща: miglenaromanova@abv.bg


НЧ ”ОСВОБОЖДЕНИЕ - 1940”
Село Сокол; общ. Главиница; обл. Силистра
 • В читалището функционират:
 • 1. Библиотека с голям библиотечен фонд – работа по Програма „Глобални библиотеки”
 • 2. Два танцови състава
 • 3. Два хора за обработен и автентичен фолклор
 • 4. Театрален състав
 • 5. Инструменталисти със записи в националното радио
 • 6. Група за стари градски песни
 • 7. Група за художествено слово
 • 8. Коледарска група, група от 20 деца самодейци
 • 9. Читалището успешно реализира проекти за подобряване на условията и качеството на живот на хората от селото.
 • АДРЕС ЗА КОНТАКТИ:
 • Телефони: Николина Владимирова - 0886986821; Дончо Дончев – 0877739691
 • Електронна поща: chitalishte_sokol@abv.bg
НЧ „ПРОСВЕТА - 1940”
Село Стефан Караджа; общ. Главиница; обл.Силистра
 • В читалището функционират:
 • 1. Библиотека
 • 2. Детски танцов състав
 • 3. Младежки танцов състав
 • 4. Група за лазаруване и кумичене
 • 5. Вокална група
 • АДРЕС ЗА КОНТАКТИ:
 • Телефони: Димитър Георгиев - 0888887002; Мария Акпунарлиева - 0887091318
 • Електронна поща: prosveta_stkaradja@abv.bg
НЧ „СТЕФАН КАРАДЖА - 1950 г.”
С.СУХОДОЛ,ОБЩ. ГЛАВИНИЦА,ОБЛ.СИЛИСТРА
 • В читалището функционират:
 • 1. Библиотека
 • 2. Клуб „Млад приятел на книгата”
 • 3. Клуб за художествено слово
 • 4. Вокaлна група за изпълнение на български и турски песни
 • АДРЕС ЗА КОНТАКТИ:
 • Телефони: Абедин Рушид – 0879627723; Исмихан Мехмед – 0877845049
 • Електронна поща: citaliste_suhodol@abv.bgНЧ „БЪДНИНА - 1941”
Село Бащино; общ. Главиница; обл.Силистра
 • В читалището функционират:
 • 1. Библиотека
 • 2. Група за автентичен фолклор
 • 3. Група за вокални песни и танци от българския и турски фолклор
 • АДРЕС ЗА КОНТАКТИ:
 • Телефони: Едис Ниязи - 0893649618; Айри Бейтула - 0893649618
 • Електронна поща: hari54@mail.bg
НЧ-„СТЕФАН КАРАДЖА – 1966 г.”
Село Долно Ряхово; общ. Главиница; обл. Силистра
 • В читалището функционират:
 • 1. Библиотека
 • 2. Група за народни танци
 • АДРЕС ЗА КОНТАКТИ:
 • Телефони: Петрана Костадинова – 08637-5584, Айтен Юсеин - 0877879047
 • Електронна поща: prosveta_stkaradja@abv.bg
НЧ ”ЙОРДАН ЙОВКОВ - 1946”
Село Малък Преславец; общ.Главиница; обл.Силистра
 • В читалището функционират:
 • 1. Библиотека
 • 2. Група за автентичен фолклор „Росна китка
 • 3. Развива се краеведческа дейност
 • 4. Читалището реализира проекти
 • АДРЕС ЗА КОНТАКТИ:
 • Телефони: Маргарита Маринова - 0892207821; 0898390680 Иванка Димитрова – 08637/5260; 08898390680
 • Електронна поща: ivanka_dimitrova_2@mail.bg
НЧ „ ХРИСТО БОТЕВ - 1945 г.”
Село Дичево; общ.Главиница; обл.Силистра
 • В читалището функционират:
 • 1. Библиотека
 • 2. Вокална група за български и турски фолклор
 • 3. Детски танцов състав
 • 4. Състав за автентичен фолклор
 • АДРЕС ЗА КОНТАКТИ:
 • Телефони: Бейзат Неджиб – 0884436306; Емине Махмуд – 0897751415
 • Електронна поща: chit.dichevo@abv.bg
НЧ „ХРИСТО БОТЕВ-1954 г.”
Село Зебил; общ. Главиница; обл.Силистра
 • В читалището функционират:
 • 1. Библиотека – работа по Програма „Глобални библиотеки”
 • 2. Вокална група
 • 3. Танцов състав
 • АДРЕС ЗА КОНТАКТИ:
 • Телефони: Гюлхан Гьоджен – 0884526742; Зайде Наим – 08694/2210; 0884328815
 • Електронна поща: chhr.botev@abv.bg
НЧ „ВЕДРИНА - 1997”
Село Косара; общ. Главиница; обл.Силистра
 • В читалището функционират:
 • 1. Библиотека
 • 2. Вокална група за песни българския и турски автентичен фолклор
 • АДРЕС ЗА КОНТАКТИ:
 • Телефони: Сениха Ниази - 0887304474; Джанан Осман -0899362470; 086385277
 • Електронна поща: vedrina_kosara@abv.bg

НЧ-„МЕХМЕД ДЖОН-1956 г.”
Село Зарица; общ. Главиница; обл. Силистра
 • В читалището функционират:
 • 1. Самодейни състави
 • АДРЕС ЗА КОНТАКТИ:
 • Телефони: Махмуре Салим - 0886852517; Бедрие Халим -0893649664
 • Електронна поща: bedrie.halim@abv.bgНЧ ”РАЗВИТИЕ – 1907г.”
Село Подлес; общ. Главиница; обл.Силистра
 • В читалището функционират:
 • 1. Библиотека
 • 2. Клуб за народни танци
 • 3. Детска коледарска група
 • АДРЕС ЗА КОНТАКТИ:
 • Телефони: Милена Атанасова - 0888185200; Гинка Станева - 0886910183
 • Електронна поща: canicik@abv.bg

НЧ "ХРИСТО БОТЕВ - 1901"
Село Зафирово; общ. Главиница; обл. Силистра
 • В читалището функционират:
 • 1. Библиотека – работи по Програма „Глобални библиотеки”
 • 2. Формация „Младостта е в сърцата ни”
 • 3. Танцова формация
 • 4. Групи за изворен фолклор
 • 5. Школа по изобразително изкуство и керамика
 • АДРЕС ЗА КОНТАКТИ:
 • Телефони: Калинка Василева - 088468399; Марияна Лазарова - 0888117831
 • Електронна поща: chitalishte_zafirovo@abv.bg mihi_bubho@abv.bg
НЧ „СТЕФАН КАРАДЖА - 1951”
Село Падина; общ. Главиница; обл.Силистра
 • В читалището функционират:
 • 1. Библиотека
 • 2. Състави за художествена самодейност
 • АДРЕС ЗА КОНТАКТИ:
 • Телефони: Селвер Йалмаз Джевдет - 0893649622
 • Електронна поща: selver_yilmaz@abv.bgНЧ „ПЕНЬО ПЕНЕВ – 1959 г.”
с.Ножарево ,общ.Главиница,обл. Силистра
 • В читалището функционират:
 • 1. Библиотека
 • АДРЕС ЗА КОНТАКТИ:
 • Телефони: Лейля Наимова - 0886952468; Ергюл Ибрям 0893649621
 • Електронна поща: nojarevo_chitaliste@abv.bgНЧ „ЯНКО ЗАБУНОВ”
с. Черногор, общ.Главиница, обл. Силистра
 • В читалището функционират:
 • 1. Библиотека
 • АДРЕС ЗА КОНТАКТИ:
 • Телефони: Йозджан Юмеров – 0884301270; Марияна Нацова - 0877488600
НЧ „ОТЕЦ ПАИСИЙ – 1948”
с. Богданци, общ.Главиница, обл. Силистра
 • В читалището функционират:
 • 1. Библиотечен фонд
 • 2. Състави за художествена самодейност
 • АДРЕС ЗА КОНТАКТИ:
 • Телефони: Пламен Калчев – 0893649612, Марийка Андреева - 0893649613
 • Електронна поща: chitalishte.bogdanci.bg@abv.bg