РЕГИОНАЛЕН ЕКСПЕРТНО-КОНСУЛТАНТСКИ И ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР "ЧИТАЛИЩА" - СИЛИСТРА

НЧ „ЗОРА-НОВА ПОПИНА-2008” - 10 бр.
с. Нова Попина;общ.Ситово;обл. Силистра
 • В читалището функционират:
 • 1. Библиотечен фонд
 • 2. Клуб „Домакиня”
 • АДРЕС ЗА КОНТАКТИ:
 • Телефони: 0885300723; 08665/2337;0895456698
 • Електронна поща: kr.velikova.ss@abv.bgНЧ „Стефан Караджа – 1945”
Село Босна, общ.Ситово, обл. Силистра
 • В читалището функционират:
 • 1. Танцов състав за модерни танци
 • 2. Състав за българси и турски фолклорни песни
 • АДРЕС ЗА КОНТАКТИ:
 • Телефони: 0887778812, 0889705576
 • Електронна поща: sevginarhamdi82@abv.bgНЧ „Христо Смирненски – 1940”
с.Ситово, община Ситово, област Силистра
 • В читалището функционират:
 • 1. Библиотечен фонд
 • 2. Клуб”Художествено слово”
 • 3. Клуб-„Изобразително изкуство”
 • 4. Клуб-„Родолюбие”
 • 5. Женска вокална група
 • 6. Мъжка фолклорна група
 • 7. Пенсионерска фолклорна група
 • 8. Детска фолклорна група
 • 9. Група за македонски песни

 • АДРЕС ЗА КОНТАКТИ:
 • Телефони: 0876100772; 08663/2280; 0877100772
 • Електронна поща: chitaliste_sitovo@abv.bg
НЧ „Йордан Йовков-1899”
Село Добротица, обл.Ситово, общ.Силистра
 • В читалището функционират:
 • 1. Група за стари Градски Песни
 • 2. Група за автентичен фолклор
 • 3. Певческа група
 • 4. Детска вокална група
 • 5. Сатирична група
 • 6. Библиотечен фонд
 • 7. Организиране на „Лятна работилница” за работата с децата


 • АДРЕС ЗА КОНТАКТИ:
 • Телефони: 08662/2806; 0878219356;
 • Електронна поща: yordan_yovkov_ss@abv.bg
НЧ”НИКОЛА ВАПЦАРОВ-1940 г.
Село Попина, община Ситово, област Силистра
 • В читалището функционира:
 • 1. Театрална група
 • 2. Самодейна група за куклен театър;
 • 3. Гъдулкови състави за деца и възрастни-
 • 4. Женска вокална група за народни песни и стари градски песни
 • 5. Библиотече фонд • АДРЕС ЗА КОНТАКТИ:
 • Телефони: 0882067590; 08668/2219; 0882057590
 • Електронна поща: udreva1972@abv.bg
НЧ "Пейо Яворов –2012"
с. Слатина; общ.Ситово; обл.Силистра
 • В читалището функционират:
 • 1. Клубове спомагаме за опазване и съхраняване на българските традиции и обичаи
 • АДРЕС ЗА КОНТАКТИ:
 • Телефони: 0885099171; 08663/29 49; 086632949
НЧ „СТЕФАН КАРАДЖА -1963 Г.
Село Любен; общ.Ситово; обл.Силистра
 • В читалището функционират:
 • 1. Библиотчен фонд
 • 2. Юношеска група за модерни танци
 • 3. Женска фолклорна група
 • АДРЕС ЗА КОНТАКТИ:
 • Телефони: 0895711361; 0876253921
 • Електронна поща: chitaliste_luben@abv.bg


НЧ „ДИМИТЪР ИВАНОВ ПОЛЯНОВ- 1870
Село Гарван;общ.Ситово;обл.Силистра
 • В читалището функционира:
 • 1. Мъжки и женски певчески групи за автентичен фолклор
 • 2. Танцова група за автентични и местни хора
 • 3. Бразаерска група
 • 4. Коледарска група
 • 5. Лазарска група
 • 6. Библиотчен фонд
 • АДРЕС ЗА КОНТАКТИ:
 • С. Сребърна, Община Силистра, ул. Дунав № 30
 • Телефони: 0887153923; 0887153923
 • Електронна поща: chitalishte_garvan@abv.bg
НЧ „БАЧО КИРО- 1943Г.”
село Искра; общ.Ситово; обл.Силистра
 • В читалището функционират:
 • 1. Детски и младежки танцов състав
 • 2. Женска певческа група
 • АДРЕС ЗА КОНТАКТИ:
 • Телефони: 0888838251; 0889435243
 • Електронна поща: neriman_2007@abv.bg
НЧ”СВОБОДА-1920”
Село Поляна; общ.Ситово;обл.Силистра

Читалище “Родолюбие-2006” е създадено през 2006 г. Въпреки липсата на какъвто и да е сграден фонд, институцията успява да води пълноценен културно-просветен живот. Емблематични за дейността са му мероприятията, чиито основоположници са ръководството на Читалището, които в последствие станали традиционни:

 • В читалището функционират:
 • 1. Певчески състав за автентичен фолклор
 • 2. Библиотечен фонд
 • АДРЕС ЗА КОНТАКТИ:
 • Телефони: 08664/2233
 • Електронна поща: uorich@abv.bg